Viper 640
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Mobile Yacht Club 254
-

Viper 640 / - MYC -
2. Fort Walton Yacht Club 286
-

Viper 640 / - FWYC -
3. Fairhope Yacht Club 259
-

Viper 640 / - Fairhope Yacht Club -
4. Pontchartrain Yacht Club 249
-

Viper 640 / - Pontchartrain Yacht Club -
5. Buccaneer DANGER NOODLE 257
-

Viper 640 / - Buccaneer -
6. THE BAY WAVELAND YACHT CLUB 318
-

Viper 640 / - BWYC -
7. Southern Yacht Club 312
-

Viper 640 / - Southern Yacht Club -
8. Gulfport Yacht Club 284
-

Viper 640 / - GYC -